Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Pål Terje Bekken Ap Varaordfører

Ap er imot de nye vindmøllene

Pål Terje Bekken og styret i Arbeiderpartiet deler sitt syn i vindpark-saken. De er imot de nye, langt høyere vindmøllene og kan være med på en ny folkeavstemning – hvis forutsetningene er riktige.

Annonser

Av styret i Frøya Arbeiderparti: 


Frøya Arbeiderparti registrerer de siste måneders intense debatt om TrønderEnergi’s planlagte vindkraftutbygging på Frøya. Aksjonsgruppa «Nei til vindkraft» har lagt fram krav om ny folkeavstemning.

NVE ga konsesjon til utbygger i 2013. Kommunene er bare høringsinstanser i slike prosesser.

Frøya arbeiderparti registrerer at vindmøllene er planlagt mye høyere enn hva tilfellet var da spørsmålet ble lagt fram for innbyggerne til folkeavstemning i 2005. Da konsesjon ble gitt av NVE, var møllene planlagt til 84 meter (+ vingeblad), men de nå er planlagt til 112 meter, som vil gi en total høyde på 180 meter. Dette er Frøya Arbeiderparti imot.I kommunestyremøte 13.desember 2018 ble den fremlagte plan til MTA (Vurdering av Miljø-, Transport og Anleggsplan) behandlet. 

Her ble følgende vedtatt med klart flertall:

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige nav høyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsen.Dersom Frøya Arbeiderparti skal si ja til ny folkeavstemning, så er det under forutsetning av:

1. At konsesjonsmyndighet (NVE) signaliserer at en eventuell ny folkeavstemning vil kunne føre til endret konsesjonsvilkår eller at konsesjonen trekkes tilbake.

2. At de økonomiske konsekvensene for utbygger ved endringer utredes, og det avklares hvem som i så fall skal bære disse utgiftene.

Frøya AP vil ta initiativ til å arrangere et folkemøte med NVE og utbygger for informasjon og dialog.

Frøya AP beklager i likhet med Frøya SV at en nasjonal plan for vindkraft først kommer i 2019. En slik plan burde selvsagt vært på plass for lenge siden!


Annonser
Annonser