Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Pia Ohren Frisklivssentralen Folkehelseuke

– Alle barn og unge skal med

Alle barn og ungdommer skal bli inkludert og ha like muligheter. Det er målet til Pia Kathrine Espnes Ohren, prosjektleder i 0-24-samarbeidet på Frøya. Nå tipser hun om en nasjonal tilskuddsordning.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Det handler om inkludering. Alle barn og unge fortjener å bli inkludert, sier Pia Kathrine Espnes Ohren, prosjektleder i 0-24-samarbeidet på Frøya.

- Derfor ønsker vi å spre ordet om «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og ungdom», sier hun.


Inkludering av barn og unge

Frøya er en av tolv kommuner i Norge som får være med i 0-24 samarbeidet, og har fått tilskudd for å samordne tjenester som jobber for utsatte barn og unge.

Det betyr blant annet å koordinere med andre tjenester.

Nå har Frøya kommune åpnet for at kommunen, frivillige organisasjoner/lag og private aktører kan søke om tilskudd fra «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og ungdom».

- Sitter du, din avdeling, din bedrift, ditt lag eller organisasjon på gode ideer til inkludering av barn og unge? Da er tilskuddet verdt å sjekke ut, oppfordrer Espnes Ohren.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

- Vi vil ikke at økonomi skal være noen hindring for inkludering, sier Espnes Ohren.Frøya kommune bidrar i prosessen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til ordningen. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

- Søknadsfristen er 4.desember og det er Frøya kommune som går gjennom søknadene fra Frøya, sier Espnes Ohren.

- Det er likevel Bufdir som tar de endelige avgjørelsene. Vi skal bare være et mellomledd for å bidra til at de ivaretar de rette tiltakene, sier hun.

- Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke, opplyser Espnes Ohren.


Annonser
Annonser