°C
Annonser
Jørn Nordskag

Advarer mot oljelekkasjer fra vindturbiner

Jørn Nordskag, daglig leder i Offshore og Marin Hydraulikk AS, advarer om at oljelekkasjer fra vindturbinene i planlagte Frøya vindkraftverk kan nå hovedvannkilden på Frøya; Kjerkdalsvatnet.

Annonser

Jørn Nordskag, daglig leder Offshore og Marin Hydraulikk AS. Ingeniør med erfaring fra luftfart, sjøfart, industri, olje og gass:OLJELEKKASJER FRA VINDTURBINER

Vindturbiner av størrelsen som planlagt brukt på Frøya inneholder ca. 1500 liter hydraulikkolje og ca. 1000 liter girolje. Alt dette befinner seg i maskinhuset 110 meter over bakkenivå.

Lekkasje av hydraulikkolje fra navet til vindturbiner er ikke uvanlig, dette skjer og vil helt sikkert skje igjen.

Hydraulikkoljelekkasjer oppstår oftere enn lekkasje av girolje på grunn av at deler av dette systemet sitter i navet og påvirkes av sterke dynamiske krefter.

En moderat lekkasje av hydraulikkolje vil følge tårnet ned til bakkenivå, men ved større lekkasjer vil olje følge vingene og bli spredt utover store områder ved hjelp av sentrifugalkraften.

Noen fabrikanter har i dag installert innretninger for å bremse slike lekkasjer, men de er ikke fullstendig tette, og forutsetter at også nødbremsefunksjonen fungerer (rotasjonen er stoppet).


Det er liten tvil om at hydraulikkolje fra en slik lekkasje vil kunne nå hovedvannkilden på Frøya; Kjerkdalsvatnet, enten via vannveier eller med vinden. De aller mest framtredende vindretninger på Frøya er fra sør-vest og vest noe som vil føre olje rett mot drikkevannskilden og tilførende kilder.

Mer sjeldent er lekkasje av girolje, men det skjer også. Ved en eventuell kollaps av tårnet vil en slik vindturbin drenere all olje, ca. 2500 liter i bakken.

Alle hydraulikkoljer og giroljer inneholder forskjellige additiver som er helsefarlige og skadelige for miljøet. En eventuell kontaminasjon av jord/myr er irreversibel og vil kreve fullstendig utbytting av massene.


Jeg er mer enn forundret over at Mattilsynet som sektormyndighet har godkjent dette uten restriksjoner og uten pålegg om kompenserende tiltak.

Bygges dette «kraftverket» vil det til enhver tid være «lagret» ca. 35.000 liter olje i en høyde av 110 meter over bakken.

Kjerkdalsvatnet er drikkevannskilden til ca. 80 prosent av Frøyas befolkning, samt store industriforetak som Salmar, Innovamar, Nutrimar og flere mindre.

En identisk vindturbin som er planlagt brukt på Frøya (Vestas V136) kollapset fullstendig under drift i Thailand 31. oktober 2018. Her falt motorhuset og vingene av tårnet og drenerte all olje i bakken. Vindturbinen var nylig satt i drift.Annonser
Annonser