Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Seashell Frøya Dyrøya

70.000 til Sætervågen Fiskerihavn

Frøyapolitikerne sier ja til å bevilge 70.000 kroner til Sætervågen Fiskerihavn på Dyrøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommune bevilger 70.000 kroner fra det kommunale næringsfondet til Sætervågen Fiskerihavn på Dyrøya. Det ble klart da formannskapet behandlet søknaden denne uka. Pengene går til Seashell AS, som hadde søkt på vegne av dem selv og Trond Iversen AS.


Aktiviteten har økt

De 70.000 kronene er støtte til asfaltering av bakarealet i Sætervågen. Det forbedrer fremkommeligheten på området. De har allerede asfaltert rundt 800 kvadratmeter av arealet til en totalkostnad på 215.000 kroner.

Tiltaket er forskuttert av Seashell AS. Med de 70.000 fra næringsfondet blir det en tredeling av kostnadene mellom Seashell, Trond Iversen AS og Frøya kommune.

Frøya kommune ser tiltaket som en investering som kommer alle brukerne i Sætervågen til gode.

- Aktiviteten har økt betydelig etter utbyggingen av Sætervågen Fiskerihavn. Fiskerne har fått etablert et godt kaianlegg og oppdrettsnæringen benytter også Sætervågen for sin virksomhet, for lasting og lossing samt mellomlagring av utstyr, argumenterte rådmann i saksfremlegget.Artikkelen fortsetter under bildene:


- Fremstår mer komplett

Frøyapolitikerne var enige i at det var et tiltak kommunen bør være med og støtte. Et enstemmig formannskap sa ja til å bevilge 70.000 kroner til tiltaket.

- Vi er veldig fornøyd med å få et slikt tilskudd, sier Helge Myrseth, daglig leder i Seashell AS.

- Deler av asfalteringen som ble gjort er på "fellesarealet" mot fiskerikaia, og dermed en del av ferdigstillelsen av fiskerikaia og området, forteller Myrseth.

- Området er også mye brukt av havbruksnæringen, og fremstår nå mye mer komplett med asfaltert bakområde ved fiskerikaia, sier han.
Annonser
Annonser