°C
Annonser
Oda Fra Havet 16 2

170.000 kulturkroner til Frøya fra nyfylket

Oda fra havet, (bildet) Frøyafestivalen og Frøya kulturskole stakk av med hele 170.000 kroner da nye Trøndelag fylkeskommune i går delte ut penger til gode kulturformål.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Oda fra havet, Frøyafestivalen og Frøya kulturskole stakk av med hele 170.000 kroner da Hovedutvalget for kultur i nye Trøndelag fylkeskommune i går delte ut støtte til kulturformål. 

Dette er aller første gang nye Trøndelag fordeler kulturstøtte, og at hele tre kulturtiltak fra Frøya fikk penger i første forsøk viser at kulturlivet på Frøya blir lagt merke til.

-Vi er glade for at også den nye fylkeskommunen støtter oss, sier Hallbjørn Stenhaug i Frøyafestivalen. 

Dette er sammen med tilskuddet fra kommunen er med å legge et økonomisk grunnlag for at vi kan fortsette å lage et kvalitetsarrangement på Siholmen hvert år, sier han.

 

Mest til Mausund

 

Mest penger, hele 70.000 kroner går til sommerens oppsetning av utendørsspelet Oda fra havet på Mausund. 

Frøyafestivalen får 50.000, det samme får Frøya kulturskoles forestilling "Flere farger. 

Alle disse kommer under ettårig prosjektstøtte. 

Hovedutvalget for kultur delte ut 3 085 000 kroner i prosjektstøtte til kulturformål og søknadene representerer et stort mangfold, både i tema og form, og forteller hvilke kunst- og kulturaktører som er aktive i Trøndelag nå.

 

Stort mangfold

 

-Vi er glade for både mangfoldet av søknader som har kommet inn og at vi kan gi nyttig støtte til så mange forskjellige arrangementer i hele regionen. 

-Nå gleder vi oss til å se at fylkeskommunens tilskudd kan bidra til et rikere kultur-Trøndelag, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune. 

Ved søknadsfristens utløp hadde det kommet inn 126 søknader. 41 av søknadene kommer fra nord i fylket, mens 83 fra sør og to fra Oslo.

 

Mange søkte om mer

Bortsett fra tre er alle søknader på minst kr. 25.000, over halvparten av søknadene er større enn kr.100.000 og 19 søknader er på maksbeløpet på kr. 250.000. 

Sammenlagt utgjør budsjettrammene fra søkerne ca. 107 millioner, hvorav Trøndelag fylkeskommune søkes om kr.16 664 355. 

Av disse er kr. 1 720 250 overførte søknader om flerårig prosjektstøtte.

Annonser
Annonser