°C
Annonser
Hovedutvalg For Forvaltning Politikere 2

-Skal man unngå prikker må festivalen endres

Frøya kommune valgte å stille seg bak skjenkekontrollørens vurdering om å gi Frøyafestivalen ni prikker. Nå ønsker de et dialogmøte med både festivalen og kontrolløren.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Skjenkekontrolløren ønsket å gi Frøyafestivalen ni prikker, og i dag skulle politikerne i Hovedutvalg for forvaltning ta stilling til om de var enig i rapporten:

- For min del så virker det som en veldig streng vurdering, ut ifra den rapporten som ligger til grunn. Og jeg reagerer på det skjenkebestyrer sier i sitt tilsvar. Det er enormt mye prikker og negativitet fra skjenkekontrollør. Vi bør ta oss en prat med begge parter, sa Geir Meland (Ap).

- Jeg vil tro at kontrolløren har gjort jobben sin. Det betviler jeg ikke. Men når man blander folk over og under 18 år i et stort område så blir det fryktelig vanskelig å håndheve lovverket vi har å forholde seg til. På andre festivaler har man adskilte områder. Sånn som festivalen er i dag så vil vi aldri klare ikke å få prikker, sa Remy Strømskag (H).

 - Dette er ikke ukjent kritikk. Det var noe lignende som kom i fjor også. Så derfor så bør vi ta et dialogmøte med skjenkestyrer, festivalleder og kontrolløren, og høre hvordan man kan løse dette på en annen måte, sa Pål Terje Bekken (Ap).

 

 

 - Hva skjer om man stenger ut de mindreårige?

Meland påpekte at han ikke skyldte på kontrolløren, men at han tidligere har vært vaktsjef for festivalen, og vet hvor vanskelig det er å kontrollere en slik festival. Derfor synes  han straffen var streng.

- Dersom man stenger ut de mindreårige, eller gir dem et eget område å være på så kan det føre til at det blir fest utenfor gjerdet i stedet for. At de ikke vil betale seg inn, men finner et annet område å holde festen på. Det er noe man må ta med i vurderingen, sa Geir Egil.

- Tankene om å ha servering av alkohol i et eget øltelt kan være en løsning. Da får man lettere kontroll på serveringen. Jeg er positiv til at Frøyafestivalen skal fortsette, så dette må vi finne en løsning på, sa Meland.

 

 

Frøyafestivalen mister ikke skjenkebevillingen

Alle politikerne sa at de er svært positive til at Frøyafestivalen skal fortsette, men mente at de ikke kunne overprøve prikkene til kontrollørene. Nå mener de at festivalen må komme med tiltak i god tid før neste festival.

- Vi kan ikke sitte her og styre festivalen. Det er de som må komme med løsningene. Vi må sette i stand et dialogmøte og så ta det derfra, sier Halgeir Hammer (V).

Geir Meland lurte på hva som skjedde med festivalen om de gikk for vedtaket om å støtte skjenkekontrollørens rapport. Svaret var ingenting:

- Frøyafestivalen vil ikke miste skjenkebevillingen på grunn av dette. Dette er bare et signal om at ting ikke står helt bra til. Det er egentlig tolv prikker som skal til for å miste skjenkebevillingen, og prikkene varer i to år, men ettersom dette er en festival som arrangeres én gang i året så blir det litt andre regler. Hadde det blitt arrangert kvartalsvis så hadde de mistet skjenkebevillingen for ett kvartal. Men nå mister de altså ikke bevillingen til neste år, oppklarte Frode Larsen i administrasjonen.

 

 

- Se på tiltakene som er gjort

Nå skal de få til et dialogmøte der man finner frem til tiltak før nester års festival.

-Vi kan ikke sitte her å gi åtte-ni prikker hvert år uten å finne bedre løsninger for festivalen. Det gir ingen mening, sa Pål Terje Bekken.

-Og vi må se på festivalledelsens vilje til å gjøre tiltak og skape positive endringer når vi velger «straffeutmålingen». Dersom de har gjort det de har lovet i fjor, så bør de jo ikke straffes, sa Geir Meland.

-Vi får ta med skjenkekontrolløren i dialogmøtet slik at de kanskje kan si noe om hvordan de mener at festivalen bør løses. De bør jo ha mye kunnskap om dette. Så det må vi benytte oss av, sa Remy Strømskag.

Politikerne valgte å gå for å støtte skjenkekontrollørens rapport og å gi Frøyafestivalen ni prikker etter årets brudd. Særlig fordi det omhandlet mindreårige som fikk tilgang til alkohol.Annonser
Annonser