°C
Annonser
Åstfjordkryssinga Åstfjorden Snart Ferdig 2 FOTO: Arkivfoto

Lover å åpne nyveien innen én måned

Åpningen av Åstfjordkryssinga har blitt satt på vent, men nå har Trøndelag fylkeskommune gått ut med en åpningsdato.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Åstfjordkryssinga skal åpnes for trafikk senest uke 8 ( 22. - 26.februar) - Mer info kommer.

Det opplyser Trøndelag fylkeskommune, etter at åpningen av broen og tuneller nok en gang er satt på vent.

Åstfjordkryssinga var ventet åpnet før jul. Da en siste øvelse ikke ble godkjent ble åpningen utsatt nok en gang. Det skjedde på grunn av tekniske problemer i tunnelene.

Nå lover fylkeskommunen at åpningen kun er uker unna.Les også: Får ikke åpnet nybrua i år


5,6 kilometer ny vei

Åstfjordkryssinga gjelder strekningen fra Tjørna til Mjønes, inkludert kryssing av Åstfjorden.

Ny vegstrekning er på ca. 5,6 km, noe som gir ei innsparing på ca. 6 km sammenliknet med eksisterende veg.

Kryssinga av Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden er den delstrekninga som gir den største enkeltinnsparinga i utbygginga av fv. 714 Laksevegen.


Annonser
Annonser