Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Gustav Witzøe Vindkraft Ståle Gjersvold Trønderenergi

Åpner for forhandlinger om vindkraftverket

-Om Frøya ønsker å forhandle om et mulig utkjøp av vindkraftverket, må kommunens ledelse gå i forhandlinger med Christian Vogt i Midtgard Vind. Det sier Stadtwerke München til Frøya.no. - Nå må kommunen på banen, sier Gustav Witzøe. - Næringslivet er med om man klarer å få en frikjøpsavtale, sier han.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserI juli sa konserndirektør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi til Frøya.no at om Frøya ville slippe vindkraftutbygging på øya, måtte de gå i dialog med Stadtwerke Munchen og forhandle om utkjøp.

Stadtwerke München eier 70 prosent av vindkraftverket på Frøya, mens TrønderEnergi eier de resterende 30 prosent.

Så vidt Frøya.no erfarer er det ikke blitt tatt noe initiativ fra ordfører eller noen andre i kommunen til noe møte med utbyggerne om et mulig "frikjøp", slik Gjersvold lanserte.

I vår derimot tok vindkraftmotstandernes advokat Lars Selmar Alsaker kontakt med det tyske selskapet og rett og slett spurte om muligheten for å kjøpe Frøya ut prosjektet, slik at det ikke ble satt opp 180 meter høye vindturbiner på Frøya.

Svaret var da at det kun ble aktuelt om Frøya kunne stille opp med et nytt område slik at de fikk sikret seg like mye grønn energi som Frøya vindpark ville produsere. Dette så man da som umulig å oppfylle, og gjorde ikke mer med forsøket.Åpner for forhandlinger


Etter Ståle Gjersvolds utspill har Frøya.no prøvd å få kontakt med Styreleder Dr. Florian Bieberbach i Stadtwerke München.

Vi ikke lyktes å få prate direkte med Bieberbacher, men har via selskapets presseavdeling forelagt han ønsket om å kjøpe ut vindparken på Frøya, og beskrevet den situasjonen som er oppstått her ute

Svaret fra Stadwerke München er som følger.

"Takk for deres engasjement i situasjonen. Men Mr Bieberbacher er ikke riktig mann å snakke med angående dette forsøket.

Om kommunen ønsker å forhandle om muligheten for å "kjøpe" vindparken, så bør det gjøres ved at offisielle fra Frøya kommune går i møte med generaldirektør Christian Vogt i Midtgard vind"

Midtgard vind er selskapet som Stadtwerke München og TrønderEnergi eier sammen og som planlegger å bygge 6 vindkraftverk i Trøndelag.Skal være med


Salmarsjef Gustav Witzøe har engasjert seg i motstanden mot vindkraftutbyggingen på Frøya i lengre tid, og har støttet vindkraftmotstanderne ved å betale deres advokatutgifter.

Det er ingen hemmelighet at Witzøe helst hadde sett at vindturbinene aldri kom opp på Frøya. Han ser positivt på meldingen fra Tyskland, der de ikke setter noe ultimatum for et møte.

-At Stadtweke München ikke avviser et salg men inviterer til diskusjon bør være nok til at Frøya kommune snarest tar kontakt med Christian Vogt for å diskutere et kjøp, sier Witzøe .

-Om det viser seg at det er mulig å komme fram til en utkjøpsavtale som kan stoppe vindkraftutbyggingen på Frøya, ja så må kommunen kalle inn næringslivet på Frøya slik at vi ser om vi kan kan klare dette løftet.

-Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et "frikjøp", uten "umulige" krav som sist, sier han.Mye støy


Det er ingen tvil om at støyen rundt vindkraftverket på Frøya har vært en stor belastning for mange, ikke minst for TrøndeEnergi som mange mener har fått riper i sin omdømmelakk det vil ta år å lege.

Frøyautbyggingen har satt sinnene i kok hos motstandere i hele Norge, og har vært med på å snu holdningen til vindkraftverk i urørt norsk natur, også i flere politiske partier. Mye av sinnet hos mange er blitt adressert til TrønderEnergi og Stadtwerke München på grunn av alt som har skjedd på Frøya.

-Vi har ingen prestisje i forhold til at Frøyaprosjektet skal gjennomføres - og hvis kommunen hadde ønsket å forhandle med eierskapet ville vi vært positive til det, sa Ståle Gjersvold til Frøya.no i sommer.

-Om vi for ett år siden hadde visst det som kom til å skje i år, hadde vi gått i dialog med kommunen om en løsning, fortsatte Gjersvold som mener dette er den mest ansvarlige måten for eventuelt å prøve å unngå å få vindmøllene kommunen ikke ønsker.

-TrønderEnergi, med sine 30 prosent, har ingen myndighet til å stoppe prosjektet. Det siste håpet ligger i rene forhandlinger med tyskerne, sa konsernsjefen til Frøya.no i sommer, med klar adresse til kommuneledelsen.

Annonser
Annonser