Frykter at familien på fire må flytte fra Frøya

foto