Det mest sårbare øysamfunnet i Frøyas øyrekke er Sørburøy, men der får de ikke gratis ferge, som Mausund og Sula. Kanskje neste år, men det må «jobbes for å oppnå dette», sies det fra politisk hold.

I Froan bor det blant anna unge, håpefulle fiskere som satser på ei framtid der ute. Her ligger et velfungerende fiskemottak som er svært avhengig av gode rammebetingelser for å kunne opprettholdes.

Kommunikasjon er den største flaskehalsen, varer skal inn og fersk sjømat skal ut på marked. Beboerne har behov for å reise til sentrum for alle former for tjenester som kommunesenteret og Trondheim tilbyr. Dette krever planlegging og det blir dyrt.

Vetlefjord er et kombifartøy som kan ta 8 biler (jf. opplysninger i Skipsregisteret). For fiskeribedrifta Froan Forretningsdrift AS betyr det en uforståelig forskjellsbehandling med konkurransevridende elementer i forhold til andre bedrifter i samme kommune

Jeg stiller meg uforstående til at dette samfunnet, som i alle år har slitt med nettopp høye frakt- og reiseutgifter i tillegg til et minimalt rutetilbud, skal være det siste til å ta del i dette godet.

Gratis ferge til Froan utløser ikke de store summer i forhold til forbindelsen til Mausund og Sula, som nå får gratis ferge om kort tid.

Jeg skal ikke fullstendig svartmale det, men samfunnet Froan er nå ved et «tipping point» der tid spiller en stor rolle. Det skal ikke mange negative momenter til nå før de som bor der mister motet.

Ungdom i etableringsfasen skal ta sine valg, og det å bli minnet om at myndighetene setter pris på og støtter dette samfunnet kunne ha gitt større trygghet for å velge å bosette seg i Froan.

Stedet har et utviklingspotensial som dessverre er vanskelig å utnytte, blant anna på grunn av ekstra kostnadsutfordringer i forbindelse med kommunikasjon, spesielt frakt til og fra fiskemottaket.

Dersom det ikke skjer et løft innen kort tid, frykter jeg det fort kan gå i feil retning.

Frøya har flere avfolkede fiskevær. Jeg synes ikke vi trenger flere.

Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor det ikke er en selvfølge at Froan er med allerede fra nå av, og at det skulle være nødvendig med langsiktig jobbing for å få det til.

Men kjør på - og ha et øye på samfunnet som strever med å henge med der langt uti havet.

Det er tidligere er gitt mange fagre løfter til Froan som ikke er innfridd, derfor er befolkningen etter hvert blitt skeptisk og vantro til nye lovnader.