Fra utsolgte konserter med «Beist» til øylivet på Dyrøya

foto