Kunsterne samler seg på Titran – feirer 100-årsjubileum med tre utstillinger

foto