Kulturmidlene er fordelt. Frøya kommune har avsatt 250.000 kroner til drifts og aktivitetstilskudd i frivillige lag og organisasjoner.

150.000 kroner blir avsatt til idretten, og er øremerket barn og unge i aldersgruppa null til 19 år.

Fordelingen av idrettens andel fordeles av Frøya Idrettsråd i tråd med inngått avtale mellom Frøya kommune og Frøya idrettsråd.

Grendalagene fikk penger

I dag ble de resterende 100.000 kronene fordelt. Formannskapet gikk for kommunedirektørens innstilling i saken.

Det betyr at både Sistranda mannskor, Sangkoret Havdur, Mausund Seniordans, Frøya historielag, Halten slitarlag og Trøndelag Kysthistoriske museum kan juble i dag.

I tillegg får alle grendelagene, som har søkt, tildelt 7.300 kroner hver fra potten.

Under kan du se fordelingen.

Lag/forening

Sistranda Mannskor 4. 000 kroner Sangkoret Havdur 4. 000 kroner Mausund Seniordans 500 kroner Frøya Historielag 3.200 kroner Trøndelag Kysthistoriske Museum 4.000 kroner Halten Slitarlag 4.000 kroner Titran Grendalag 7.300 kroner Dyrvik Grendalag 7.300 kroner Dyrøy Grendalag 7.300 kroner Grendalaget Lyngblomst 7.300 kroner Ervik Grendalag 7.300 kroner Flatval Grendalag 7.300 kroner Mausund Grendalag 7.300 kroner Sula Grendalag 7.300 kroner Sørburøy Grendalag 7.300 kroner Uttian Grendalag 7.300 kroner Valen Grendalag 7.300 kroner

Sum 100.000 kroner