Frøya består av folk fra 45 land – Monika vil nå alle

foto