Utsatte svømmehallvedtak

Formannskapet utsatte svømmehallsaken på Mausund. Ber om at administrasjonen prøver å finne noen som kan gi et lavere anbud.

Tirsdag  19.06.2012   11.35   Av Siw Aina Strømøy

Formannskapet utsatte i dag vedtaket om å rehabilitere eller skrinlegge planene om å rehabiliterer svømmebassenget på Mausund. Men selv om politikerne nå ber om at administrasjonen skal prøve å få inn flere anbud, er det liten tvil om at man synes prisen er veldig høy. At man ber om et forsøk på å få inn flere tilbud gjøres for å forsøke å få noen til å utføre jobben betydelig billigere enn den ene anbyderen som har meldt seg. Rådmannen ba om at planene ble skrinlagt, da prisen ville ligge på minst 11 millioner kroner. Men politikerne ville ikke gjøre noe endelig vedtak i dag, og kjøpte seg tid med et utsettelsesvedtak.

blog comments powered by Disqus