Viktig streik for ungdom

Onsdag 30.05.2012

De streiker nå. Lærere, politimenn, helsefagarbeidere, vaktmestere og statstjenestemenn. De streiker ikke bare for seg selv, men også for oss. Ikke bare for høyere lønn, men for oss som enda ikke har opplevd vår første faste ansettelse, kanskje til tross for mange år i arbeidslivet.

De streiker ikke bare for seg og sine kollegaer, men også for en generasjon som skal inn i arbeidslivet. En generasjon som kan se ut til å bli den første på veldig mange år som opplever et arbeidsliv med større usikkerhet og færre rettigheter enn det arbeidslivet foreldrene gikk inn i. For denne streiken er viktig for ungdom. Det handler ikke bare om kroner og øre. Den handler om hva slags arbeidsliv vi vil ha nå, og i fremtiden.

Deres krav om å minimere gapet mellom privat og offentlig sektor er legitimt, men særlig viktig er fagforeningenes krav om likebehandling av vikarer og retten til faste, hele stillinger. Ungdom er i dag overrepresentert både som deltidsansatte og som innleid arbeidskraft. Denne streiken handler om at det offentlige ikke skal ha mulighet til å hyre inn vikarer som jobber billigere enn personer som er ansatt i kommunen.

Et arbeidsliv som baserer seg på vikarbyråer, og vikariater er ikke ønskelig. Det er et arbeidsliv uten sikkerhet. Uten sikkerhet til å vite om du har fast jobb og inntekt i tiden som kommer, uten sikkerhet til å realisere boligdrømmen i et boligmarked hvor spekulasjon har blitt viktigere enn tak over hodet. De streikende kjemper for at ungdoms møte med arbeidslivet skal bli godt.

De streiker nå. De som lærer søsknene våre å lese, de som steller våre eldre og syke de som sørger for tryggheten vår og holder parkene rene. De streiker. Ikke bare for seg, men også for oss andre, særlig for ungdom. Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom ønsker dere lykke til i kampen!

Thomas Bakken
Leder Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom
blog comments powered by Disqus