La frøyværingene bestemme

Tirsdag 10.07.2012

Vindmøller? La frøyværingene bestemme.

Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gitt konsesjon til utbygging av Frøya Vindkraftverk. Saken som siden folkeavstemningen i 2005, hvor flertallet gikk for vindmøller på Frøya, har ligget på is, men har i den siste tiden blitt aktualisert på ny med kommunestyrets vedtak, hvor et overveldende flertall, stemte for at NVE skulle gi konsesjon til vindkraft på Frøya.

Frøyværingene er splittet i saken, noe debattforum, leserinnlegg og diskusjoner i det daglige har vist oss. Selv er jeg positiv. Jeg ser at fordelene er flere og langt større enn ulempene. Jeg ser at utbyggingen vil gi kommunen og lokalt næringsliv inntekter og midler til å skape arbeidsplasser, velferd og trivsel på øya vår. Jeg ser at en vindpark vil være et betydelig bidrag til miljøet, samt gjøre store deler av øya tilgjengelig for mange flere, som et resultat av parkens infrastruktur.

Men likevel, det bør avholdes en ny folkeavstemning. Jeg har tro på demokratiet, og jeg har tro på folk. Folkeavstemningen fra 2005 har gått ut på dato. Tror ingen hadde godtatt om kommunestyret på Frøya fra 2003 eller 2007 hadde sittet i dag fordi vi fant det praktisk eller tjente et gitt standpunkt. Jeg håper på en god debatt omkring vindmøllene i tiden som kommer, samt at frøyværingene skal få si om de ønsker vindmøllene velkommen eller ikke i en fremtidig folkeavstemning.

Thomas Bakken
blog comments powered by Disqus