Hvor skal Frøya gå?

Mandag 25.06.2012

Jeg registrerer en intens kamp om å styrke Sistranda som sentrum, noe jeg for så vidt er enig i.
Men, jeg er ikke enig i at Sistranda skal bli et sterkt sentrum ved å gjøre utkantene svake.
Frøya er en kommune med mangfold, og slik bør det fortsette å være, det må bo folk i Froan, Sula, Titran, Dyrøya og mange andre steder.
Blir disse stedene tomme for folk, så blir dette som en ”krydderhylle med bare pepper”.

Jeg ønsker meg en politikk, der dere folkevalgte bruker tid på å sørge for at disse stedene overlever i mange år fremover. Frøya er fattig, veldig fattig uten disse stedene.

Et gitt eksempel er Dyrøy, legger dere ned skolen, så avfolker dere Dyrøy. Hvilke foreldre er det som vil bosette seg der det ikke er noen skole? Veldig få.
En slik avgjørelse får så store konsekvenser for et lite sted som Dyrøy.
Skal det bo folk på slike steder så må forholdene legges til rette.

På Frøya har man gode og spennende arbeidsplasser. For at folk i utkantene skal ha mulighet til å jobbe i disse selskapene så må man sørge for at logistikken fungerer, det være buss, båt og vei.
Man trenger ikke bo på verken Nordskaget, Hamarvik eller Sistranda for å jobbe der.

Jeg ser bare fordeler av at det bor folk i husene rundt omkring i kommunen, jeg ser ingen problemer med dette.
Frøya skal og bør være mangfoldets kommune. Her bor det folk i husene, fra ”inn Frøya til den ytterste nøgne ø”, dette vil Frøya kommune tjene på.
Et eksempel er Mausund, turistene foretrekker at det ligger fiskerbåter i havna fremfor turistbåter, de ønsker å se et levende samfunn.

Jeg etterlyser en fremtidsrettet politikk der vi drøfter og samarbeider om å skape noe varig i Frøya kommune, noe som gjør at det bor folk der det er hus.
Jeg registrerer at det nå skal bygges hus på Sistranda, dette er bra, men hvorfor kan ikke dere bruke litt tid på å kartlegge hva som finnes av hus til salgs/leie i utkantene, kanskje kan Sula og Mausund få noen barnefamilier fra Litauen, noe som styrker skolen, barnehagen og butikken. Vi trenger nye familier her ute, og vi har det meste på plass.

Dere som har fått folkets tillit i kommunen, dere skal forme fremtiden på Frøya, bruk litt tid på de avgjørelsene dere tar, en feil avgjørelse i årene som kommer vil bli avgjørende for utkantstedenes eksistens. Så sårbar er utkantstedene nå. Vi balanserer på en knivsegg, og den er tynn.

Arbeidsplasser, logistikk, skole, barnehage, butikk, dugnad og grendahus = utkantsted.
Dette er for verdigfullt til å miste.

Og kjære Rådmann, tenk godt gjennom hvilke konsekvenser det får på lang sikt, de forslagene du kommer med. Det skal bo folk i husene, selv om de husene ligger ”hele” 16 km fra sentrum.

Frøya – mangfoldets kommune!

Vidar Oskarson
blog comments powered by Disqus