Frivillighet og Demokrati?

Søndag 06.05.2012

Frivillighet og demokrati, hva betyr det? Et spørsmål jeg ofte har stilt meg selv den siste tiden. Ved å google begrepet får man 82500 treff. Mange har skrevet mye om temaet og viktige funksjoner i vårt samfunn er tuftet på frivillighetsarbeid. Hvordan ville samfunnet vårt ha vært uten: Strand skolekorps på 17. mai, julekonsert med Havdur, idrettsleik for barn, livssynsorganisasjoner, sosiale arrangementer for eldre og uføre mm. Mye av trivsel og glede i lokalsamfunnet vårt, kanskje hele vårt lokaldemokrati, ville ha stått i fare uten de frivillige organisasjonene.
Frivillige organisasjoner er avhengig av praktikere og ledere. Hvor er lederkandidatene? Jeg er kjent med at flere organsisjoner sliter med å rekruttere ledere og noen er lagt ned pga at ingen ville ta ledervervet. Human-Etisk Forbund er i en slik situasjon i dag. Hvis vi ikke får noen til å ta på seg vervet som leder onsdag 18. april, vil laget bli nedlagt. Det betyr at et tjuetalls ungdom i regionen mister et alternativt konfirmasjonstilbud og ingen flere navnefester for nyfødte. Gravferd og bryllup organiseres av fylkeslaget, men pådriveren for verdige seremonilokaler forsvinner.
I perioder er det slitsomt med lederverv, men det oppveies av gleden ved å se resultater. Flotte ungdommer på en scene og noen av dem synger eller leser dikt for en forsamling på 600 gjester, en fantastisk opplevelse.
Uten frivilligheten, forvitrer demokratiet. Uten skifte av styremedlemmer, forvitrer frivilligheten. Jeg oppfordrer innbyggerne i regionen til å tenke igjennom om de vil ta sjansen på å ta alle aktivitetene i kommunene for gitt. De aller fleste er basert på frivillighet. Demokratiet forplikter!

Geir Mosand
Avtroppende leder for Human-Etisk Forbund, Frøya Hitra lokallag

blog comments powered by Disqus